Pro zajištění správného fungování webu a kvůli vylepšování našich služeb používá tento web cookies.
Více informací o cookies naleznete na této adrese.

Lenka Drobková - Generální reprezentant společnosti Allianz

Allianz PLUS

Program výhod pro všechny, kteří nám důvěřují

Sjednáte-li si u nás od 1. 10. 2015 druhou (či další) pojistnou smlouvu v níže uvedených kombinacích životní pojištění + autopojištění nebo pojištění majetku + životní pojištění nebo autopojištění + pojištění majetku, budete automaticky zařazení do programu Allianz PLUS. Program se vztahuje na pojištění, která jste si sjednali jako fyzická osoba pod svým rodným číslem. V rámci tohoto programu získáte níže uvedené výhody.

Produktové výhody v rámci programu Allianz PLUS se aktivují po uplynutí 1 měsíce od uzavření druhé smlouvy a garantujeme Vám je nejméně do konce roku 2018.

Program Allianz PLUS budeme do budoucna dále rozšiřovat a měnit tak, abychom pro klienty, kteří nám důvěřují, měli vždy něco navíc.

2x více peněz za úraz při dopravní nehodě Allianz Plus

Životní pojištění + autopojištění

Dojde-li k pojistné události následkem úrazu při dopravní nehodě, navýšíme Vám standardní pojistné plnění z Vašeho pojištění osob na dvojnásobek až do výše 1 000 000 Kč.

Podmínky získání výhody
  • V okamžiku pojistné události jste u Allianz pojištěným na smlouvě pojištění osob a současně máte sjednáno autopojištění (Vy nebo Váš rodinný příslušník).
  • Maximální navýšení plnění pro všechny pojistné události z pojištění osob v jednom pojistném roce je 1 000 000 Kč pro jednoho pojištěného (sčítá se plnění z hlavního pojištění a všech připojištění).
Peníze nejen za zlomenou ruku, ale i nalomenou lyži nebo rozbitý mobil Allianz Plus

Pojištění majetku + životní pojištění

Pokud si při vážném úrazu poškodíte své věci, uhradíme Vám vzniklou škodu do výše 20 000 Kč v jednom pojistném roce.

Podmínky získání výhody
  • V okamžiku pojistné události máte u Allianz sjednáno pojištění trvale obývané budovy nebo domácnosti (Vy nebo Váš rodinný příslušník) a současně jste pojištěným na smlouvě pojištění osob.
  • Došlo ke škodě na majetku v souvislosti s Vaším vážným úrazem a zároveň je Vám vyplaceno pojistné plnění z úrazového pojištění.
Pojištění osobních věcí v autě i ve střešním boxu Allianz Plus

Autopojištění + pojištění majetku

V případě odcizení zavazadel z Vašeho osobního automobilu či jejich poškození Vám uhradíme vzniklou škodu do výše 10 000 Kč v jednom pojistném roce.

Podmínky získání výhody
  • V okamžiku pojistné události máte u Allianz sjednáno k osobnímu automobilu povinné ručení nebo havarijní pojištění (Vy nebo Váš rodinný příslušník) a zároveň pojištěnu trvale obývanou budovu nebo domácnost.
  • Došlo ke škodě způsobené na zavazadlech a věcech osobní potřeby ve vozidle nebo v uzamčeném střešním boxu upevněném na vozidle. Nebo došlo ke škodě způsobené na zadním nosiči nebo střešním nosiči/boxu instalovaném na vozidle.

Koho považujeme za rodinného příslušníka?

Za Vašeho rodinného příslušníka považujeme Vašeho manžela/manželku, Vaše dítě nebo osobu, která s Vámi po dobu nejméně 1 roku před pojistnou událostí žila ve společné domácnosti.

Co považujeme za vážný úraz?

Vážný úraz musí splňovat obě níže uvedené podmínky:
• být úrazem splňujícím definici úrazu dle podmínek Vašeho pojištění osob
• zanechat následek s průměrnou dobou léčení alespoň 29 dnů (podle Oceňovací tabulky denního odškodného - sloupec DOU)
Jedná se tedy např. o zlomeninu kosti loketní, přetržení zkříženého kolenního vazu, natržení Achillovy šlachy apod.

Co považujeme za dopravní nehodu?

Za dopravní nehodu považujeme událost v provozu na pozemních komunikacích, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby v přímé souvislosti s provozem jakéhokoli vozidla v pohybu. Dopravní nehoda musí být doložena policejním protokolem.

Co považujeme za poškozené věci při vážném úrazu?

Věci, které jsou předmětem pojištění, jsou definované ve Zvláštních pojistných podmínkách pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP – D 1/14.

Co považujeme za standardní pojistné plnění?

Za standardní pojistné plnění považujeme takové pojistné plnění, které nezohledňuje časově omezená zvýhodnění, nabídky pro omezený okruh klientů nebo obdobné bonifikace.